if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Verotus

Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja kuten terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta, sosiaaliturvaa ja liikenneverkostoa. 

Keskuskauppakamari tekee vuosittain Suuren veroselvityksen, josta selviää, minkä verran yritykset maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia maksuja edellisenä vuotena. Verojalanjäljet on koottu Suureen veroselvitykseen maakunnittain.

Keskuskauppakamari laski erikseen Kymenlaakson kauppakamarin toiminta-alueelta viiden yrityksen verojalanjäljet. Tulokset julkistettiin Kotkassa järjestetyssä Veropäivässä marraskuussa 2021.