Edustukset


Edustukset 2018/2019

Kymenlaakson kauppakamarilla on edustus seuraavissa yhteisöissä tai toimikunnissa.

Ankkapurhan Kulttuurisäätiön hallitus, viestintäpäällikkö Kirsi Juura

Carry on -hanke, ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola. Hanke on päättynyt 2018.

International Business in Kymenlaakso -ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola, varalla toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta. Hanke on päättynyt 2018.

Ekamin ammatillinen neuvottelukunta, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, varalla koulutuspäällikkö Petra Kuitunen. Neuvottelukuntien toiminta on päättynyt 2018. Toiminta jatkuu Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän työelämäfoorumin muodossa. Edustajana yhteyspäällikkö Tiina Paavola ja 4.2.2019 lähtien yhteyspäällikko Sirpa Kantola-Pakkanen. Varalla Petra Kuitunen 14.10. asti, koulutuspäällikkö Heidi Harden 15.10.2018 lähtien.

Etiäinen-hanke, ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen

Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä ELO, koulutuspäällikkö Petra Kuitunen, 15.10.2018 lähtien Heidi Hardén

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ennakointiryhmä ja ennakointinyrkki, yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunta, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta.  1.4.2019 lähtien toimitusjohtaja Marika Kirjavainen. Varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2. lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen

Kaakkois-Suomen Team Finland -verkosto, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, 1.4.19 lähtien toimitusjohtaja Marika Kirjavainen. Varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2. lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen

Keskuskauppakamarin hallitus, toimitusjohtaja Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy, 31.12.2018 saakka

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta, toimitusjohtaja Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy, 1.1.2019 lähtien kaupallinen johtaja Eija Rossi, HaminaKotka Satama Oy

Keskuskauppakamarin valtuuskunta, toimitusjohtaja Juha Klami, Rakennuspartio Oy; toimitusjohtaja Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy (31.12.18 saakka); toimitusjohtaja Annikki Niiranen, Kymsote; toimitusjohtaja Sakari Pasanen, Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy; tehtaanjohtaja Olli-Pekka Reunanen, Stora Enso Oyj / Sunilan tehdas (31.12.18 saakka); toimitusjohtaja Juha Korhonen, Kymenlaakson Osuuspankki; tehtaanjohtaja Mari Kainiemi, DuPont Nutrition & Health (1.1.19 lähtien); hallituksen pj Tapani Kinnunen, Lumon Yhtiöt (1.1.19 lähtien)

KILKAS – Kilpailukykyä ja kasvua ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymisen edistämisestä -hanke, ohjausryhmä koulutuspäällikkö Petra Kuitunen, 15.10.2018 lähtien Heidi Hardén, varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola. Hanke on päättynyt 2018.

Kymenlaakson työhyvinvointiverkoston ydinryhmä, koulutuspäällikkö Petra Kuitunen, 15.10.2018 lähtien Heidi Hardén, varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen

LevelUp -ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen

Luova Yritysgeneraattori -hanke, ohjausryhmä, viestintäpäällikkö Kirsi Juura

Maakuntauudistus-työryhmät: MAKU-ryhmä: toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, 1.4.2019 lähtien toimitusjohtaja Marika Kirjavainen, varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.19 lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen; STARA-ryhmä: toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, 1.4.2019 lähtien toimitusjohtaja Marika Kirjavainen, varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen; KAMA-ryhmä: yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen; LIPA-ryhmä: viestintäpäällikkö Kirsi Juura

Maakunnan Yhteistyöryhmä, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, 1.4.2019 lähtien toimitusjohtaja Marika Kirjavainen. Varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen

MYR:n sihteeristö, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, 1.4.2019 lähtien toimitusjohtaja Marika Kirjavainen

Railgate Finland – China Express ja kasvua viennistä hankkeet, ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola, varalla Kirsi Juura.

Työelämä 2020 -alueverkosto, yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen. Varalla Petra Kuitunen, 15.10.2018 lähtien Heidi Hardén

XLaB-hanke, ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola, 4.2.2019 lähtien Sirpa Kantola-Pakkanen

Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, viestintäpäällikkö Kirsi Juura

3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola. Hanke on päättynyt 2018.