Edustukset


Edustukset 2016/2017

Kymenlaakson kauppakamarilla on edustus seuraavissa yhteisöissä tai toimikunnissa.

Carry on -hanke, ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola.

International Business in Kymenlaakso -ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola, varalla Jouko Lehtoranta.

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa, ohjausryhmä, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta.

EKAMIn ammatillinen neuvottelukunta, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, varalla koulutuspäällikkö Petra Kuitunen.

Kaakko kasvuun -hanke, ohjausryhmä, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta.

Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä ELO, koulutuspäällikkö Petra Kuitunen.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunta, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola.

Kaakkois-Suomen Team Finland -verkosto, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola.

Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla -hanke, ohjausryhmä, toimistopäällikkö Jaana Pirtilä.

Keskuskauppakamarin hallitus, toimitusjohtaja Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy.

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta, toimitusjohtaja Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy.

Keskuskauppakamarin valtuuskunta, toimitusjohtaja Juha Klami, Rakennuspartio Oy; toimitusjohtaja Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy; toimitusjohtaja Annikki Niiranen, Carea; toimitusjohtaja Sakari Pasanen, Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy; tehtaanjohtaja Olli-Pekka Reunanen, Stora Enso Oyj / Sunilan tehtaat; toimitusjohtaja Jouko Vehmas, Kymen Seudun Osuuskauppa (31.12.2016 asti); toimitusjohtaja Juha Korhonen, Kymenlaakson Osuuspankki (1.1.2017 lähtien)

KILKAS – Kilpailukykyä ja kasvua ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymisen edistämisestä -hanke, ohjausryhmä koulutuspäällikkö Petra Kuitunen, varalla Tiina Paavola

Kotka-Pietari -yhteistyöryhmä, viestintäpäällikkö Kirsi Juura

Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta -yhteistyöryhmä, yrittäjä Marja-Leena Joukainen (31.12.2016 saakka).

Kymenlaakson ennakointiryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola.

Kymenlaakson työhyvinvointiverkoston ydinryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola, varajäsen koulutuspäällikkö Petra Kuitunen.

Maakunnan Yhteistyöryhmä, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola.

MYR:n sihteeristö, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta.

NYT-hanke, ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola.

Raw Gamebusiness to Kymenlaakso, ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola.

Työelämä 2020 -alueverkosto, yhteyspäällikkö Tiina Paavola.

Väylä yrittäjyyteen – Yrittäjyyskasvatusstrategia, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, varalla koulutuspäällikkö Petra Kuitunen.

Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, viestintäpäällikkö Kirsi Juura, varalla yhteyspäällikkö Tiina Paavola.

3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Tiina Paavola.