if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Tapahtumat

Kymenlaakson osaamisen aika – ensimmäinen tilannekuvafoorumi. Verkkotapahtuma 18.1.


Sadan kymenlaaksolaisen yrityksen näkemykset on kerätty yhteen


Kymenlaakson osaamisen aika -tilannekuvafoorumissa 18.1. keskitytään kysymyksiin

  • Onko yritykset tehneet yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja mikä on yhteistyön tarve?
  • Mitkä trendit vaikuttavat vahvimmin liiketoiminnan kehitykseen juuri Kymenlaaksossa?
  • Miten hyvin yrityksissä on tunnistettu yrityksen tulevaisuuden osaamistarpeet?
  • Miten teemme vaikuttavampaa yhteistyötä vetovoimaisemman Kymenlaakson eteen?
  • Mikä on yritysten viesti päättäjille ja oppilaitoksille riittävän osaamisen turvaamiseksi?


Foorumin toteuttamisessa hyödynnetään Sitran kehittämää vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamallia. Foorumi on suunnattu erityisesti yritysten edustajille. Tapahtumaan voi ja kannattaa tulla useamman hengen voimin, jotta näkemykset ja uudet ajatukset saadaan omassa organisaatiossa helpommin ja ketterämmin vietyä käytäntöön!

Ohjelma

  • Avaus ja tervetulosanat
  • Mistä syntyy alueen elinvoima?
  • Ajankohtaista tietoa ja tulevaisuuden trendejä yritysten näkökulmasta Kymenlaaksossa
  • Pienryhmätyöskentely
  • Tilaisuus päättyy - kiitos!    


Foorumissa työskennellään ohjatusti. Asiantuntijoina ja tutkimustulosten tulkitsijoina ovat Jaana Villanen Sitrasta, Jouni Eho Pyhtään kunnasta, Riitta Hyppänen Kymen Yrittäjistä, Sami Tikkanen Ekamista ja Marika Kirjavainen Kymenlaakson kauppakamarista.   


Tilaisuuden järjestää Sitra ja Kymenlaakson ennakointinyrkki.

 
ILMOITTAUDU MUKAAN!  Tilaisuudet järjestetään etänä Teams-yhteydellä. 


Lämpimästi tervetuloa!

 


Osallistumismaksu

Tilaisuus on maksuton.


Päivämäärä ja kelloaika

Tapahtuma-aika Ilmoittautumisaika
18.1.2022 8:00 - 18.2.2022 10:00 29.11.2021 15:00 - 17.1.2022 15:00
Ilmoittaudu

Fokuksena Kymenlaakson elinvoima ja tulevaisuus yritysten näkökulmasta

Kymenlaakson Osaamisen aika foorumien tavoitteena on tukea alueen yritysten ja muiden toimijoiden kykyä uudistaa ja hyödyntää osaamista niin, että voimavaroja hyödynnetään kattavammin ja alueen kehitystyö on vaikuttavampaa. Tilannekuvafoorumeiden järjestäjinä toimii Sitra sekä Kymenlaakson ennakointinyrkki.

Näkemyksiä Kymenlaakson osaamisen ja elinvoimaisuuden tilasta ja tulevaisuudesta kerätään ja koostetaan kahdessa tilannekuvafoorumissa. Yhteistä näkemystä kootaan siitä, missä Kymenlaakso on tällä hetkellä menossa ja mitkä ovat toimia, joihin tulisi tarttua osaavan työvoiman varmistamiseksi ja elinvoiman turvaamiseksi.

Ensimmäisessä foorumissa tiistaina 18.1.2022 klo 8-10 keskitytään alueen elinvoimaan ja tulevaisuuteen yritysten näkökulmasta sekä yritys-oppilaitosyhteistyöhön. Tilaisuudessa työstetään tilannekuvaa yrityksille tehtyjen haastatteluiden tulosten perusteella. Taloustutkimuksen toteuttaman 100 kymenlaaksolaisen yrityksen haastattelun tulokset kuvaavat, miten kymenlaaksolaiset yritykset kokevat erilaisten trendien vaikutuksen, miten oppilaitosyhteistyö käytännössä sujuu ja miten hyvin osaamistarpeita ylipäätänsä tunnistetaan.

Toisessa foorumissa keskiviikkona 9.3.2022 klo 15-17 jatketaan työskentelyä alueen TKI-panostuksia tarkastellen. Tilaisuudessa esitellään alueen tutkimus-kehitys-innovaatiotoimintaan liittyvä visuaalinen hankeportfolio, joka tekee näkyväksi alueella tehtävän hanketyön yhtymäkohtia. Hankeportfolion pohjalta pohditaan, onko kehittäminen suuntautunut tarpeellisiin toimiin ja mihin pitäisi panostaa aiempaa enemmän.

Tilannekuvafoorumeiden tuloksia käsitellään vielä huhtikuussa Kymenlaakson tulevaisuusverstaassa, jossa etsitään mm. konkreettisia toimia viedä Kymenlaaksoa eteenpäin.