if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Kymenlaakson metsäteollisuuden 150-juhlavuosi

Kymenlaakson metsäteollisuus täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Kymijoen varrelle syntynyt metsäteollisuus muovasi Kymenlaakson ja auttoi nostamaan koko Suomen vaurauteen ja maailman tietoisuuteen. 

Mitä ihmettä?

Vuonna 1872 perustettiin Verlan ja Inkeroisten puuhiomot, Kymin ja Kuusankosken paperitehtaat sekä Kotkan Norjan saha. Metsäteollisuus muovasi Kymenlaakson ja auttoi nostamaan Suomen vaurauteen ja maailman tietoisuuteen. Tuolloin saivat alkunsa monet kansainväliset menestystarinat patruunoiden tehtaista nykyisiin suuryrityksiin.

Kymenlaakso on tunnettu teollisuudestaan. Tehtaat ovat houkutelleet asukkaita, tarjonneet työtä, kasvattaneet kaupunkeja, muovanneet kulttuuriympäristöjä ja paikallisidentiteettejä. Kymijoki ja teollinen kulttuuriperintö ovat osa yhteistä tunnemaisemaa. Metsäteollisuuden historiaan sisältyy tehtaiden arki, tekniset innovaatiot, kokemusmaailma, ympäristöhistoria, metsäsuhde, puu raaka-aineena ja materiaalina. Ihme ei ole yksittäistapaus vaan kokonaisvaltainen, kollektiivinen kokemus.

Metsäteollisuus on alusta lähtien kytkeytynyt muuhun maailmaan perustajiensa ja viennin kautta. Ihmeen kansainvälinen Kymenlaakso!

Juhlavuosi katsoo nykyisyyteen ja kestävään tulevaisuuteen. Mitä ovat tulevaisuuden uudet ratkaisut ja puupohjaiset materiaalit, millaista on tulevaisuuden työ? Mitä metsä meille merkitsee? Mitä kymenlaaksolaisuus on?

Lapset ja nuoret osallistuvat juhlavuoteen sekä tekijöinä että kokijoina. Haluamme vahvistaa tietoisuutta metsäteollisuudesta liitännäisaloineen ja edistää osaavan työvoiman, tuotekehityksen ja innovaatiopoolin saatavuutta tulevaisuudessa.

Teemme tunnetuksi Kymenlaakson ihmettä!

Juhlavuoden 2022 valmistelu on aloitettu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovien alojen tutkimusyksikön koollekutsumana avoimena verkostoyhteistyönä. Mukana on muun muassa alueellisia, maakunnallisia ja kuntatoimijoita, museoita, kulttuurialan edustajia sekä metsäteollisuusalan ja muita yrityksiä. Juhlavuoden tapahtumakokonaisuus koostuu eri toimijoiden järjestämästä monipuolisesta ohjelmasta. 

Lue tarkemmin juhlavuoden vietosta ja tapahtumista www.kymenlaaksonihme.fi -sivustolta