if (CookieConsent::check('Analytics')) { }


Miten yritykset voivat hyödyntää EU:n kauppasopimuksia ja säästää tullimaksuissa

EU:lla on kauppasopimuksia noin kuudenkymmenen unionin ulkopuolisen maan kanssa. Kauppasopimukset joko poistavat tavaroiden kauppaa koskevat tullit tai laskevat niitä merkittävästi. Yritykset eivät kuitenkaan automaattisesti välty tullimaksuilta. Hyödyntääkseen EU:n kauppasopimusten mahdollistamat säästöt yritysten viennin on täytettävä kolme perusehtoa.

  1. Vientituote sisältyy EU:n kauppasopimukseen. Yleisesti ottaen EU:n uusimmat kauppasopimukset kattavat lähes kaikki teollisuus- ja maataloustuotteet sekä elintarvikkeet.
  2. Tuote on EU:n tai sopimuskumppanimaan alkuperää. Se on toisin sanoen kokonaan tuotettu tai riittävästi jalostettu joko EU:ssa tai sopimuskumppanimaassa.
  3. Tuotteen mukana on alkuperäselvitys.

Linkki esitteeseen

Voimassa olevat EU:n kauppasopimukset

Lisätietoja löydät:

Euroopan komission kauppapolitiikan pääosasto (DG Trade)
- Ajankohtaista tietoa EU:n kauppasopimuksista

Markkinoillepääsytietokanta
- Hyödyllistä tietoa yrityksille, jotka vievät tavaroita EU:n ulkopuolisiin maihin. Tietokannasta löytyy muun muassa yli 120 maan osalta tietoja tullitasoista ja tullaukseen tarvittavista asiakirjoista, vapaakauppasopimuksista ja alkuperäsäännöistä sekä kaupan esteistä.

Ulkoministeriö
- Ohje yrityksille kauppasopimusten tullinalennusten hyödyntämiseksi

 Tulli
- Kattavammat kuvaukset tullietuuskohtelusta

Lisätietoja:

Ulkoministeriö
Taloudellisten ulkosuhteiden osasto
Markkinoillepääsy-yksikkö
TUO-20@formin.fi

Tämä sivu on ohjeellinen ja sisältää yleisluontoista informaatiota.