if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Ata carnet

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voi väliaikaisesti viedä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin

  • näyttelytavaroita
  • ammatinharjoittamisvälineitä
  • kaupallisia tavaranäytteitä

ATA carnet -järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa edellä mainittujen tavararyhmien osalta noudatettavaa väliaikaista tullivapausmenettelyä siten, että ATA carnet

  • korvaa vientiasiakirjat lähtömaassa
  • korvaa väliaikaisessa vientimaassa tarvittavat tulliasiakirjat
  • sisältää kansainvälisesti hyväksyttävän takuun, joka kattaa mahdollisen tullin ja tuontiverot maahan tuotavista tavaroista
  • toimii myös tavaroiden kauttakuljetusasiakirjana

ATA carnet ei korvaa muita tuonnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia asiakirjoja tai lupia (esim. ampuma-aseen tuontiluvat, terveystodistukset).

Carnet'ita myöntävät kussakin sopimukseen liittyneessä maassa hakemuksesta kauppakamarit. Kauppakamarit eri maissa muodostavat tullimaksujen takuurenkaan. Kymenlaakson alueen ATA carnet -hakemukset tehdään Helsingin seudun kauppakamarissa;

asiakirjatiimi(at)helsinki.chamber.fi
Vaihde 09 228 601

Suomessa Keskuskauppakamari, PL 1000, 00101 Helsinki, vastaa ATA carnet'lla vietyjen tai maahan tuotujen tavaroiden tullimaksuista.

Carnet’lla maahantuodut tavarat on määräajassa (enintään 1 vuosi) jälleenvietävä maasta ja kuljetettava alkuperäiseen lähtömaahan, jossa carnet on palautettava sen myöntäneelle kauppakamarille.

Lisätietoja ja hinnasto ATA carnet´sta

ATA carnet –hakemus (https://www.atacarnet.fi/ATA-Carnet-hakemus)

ATAblue