if (CookieConsent::check('Analytics')) { }
Riitta Varpe, hallitusammattilainen

HALLITUS ON OMISTAJALLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE PALLOSEINÄ

Hallitusjäsenen TÄRKEÄ TEHTÄVÄ ON KYSYÄ OIKEITA KYSYMYKSIÄ


HHJ Riitta Varpe

– Menin ensimmäiselle kurssille, koska ajattelin sen antavan hyvän kertauspaketin olennaisista hallitustyöhön kuuluvista asioista, vastuista, roolista ja tavoista toimia. Sanon kertauspaketin, koska ajattelen myös niin, että hallitustyövalmiuksien on tultava muualtakin kuin suht lyhyeltä kurssilta, eli aikaisemmista töistä, työkokemuksesta, koulutustaustasta.

Joukossa ei sovi olla besserwissereitä

 Hallitustyöhön lähteminen tarkoittaa Varpen mielestä sitoutumista ja varsinkin puheenjohtajalta jatkuvaa yhteydenpitoa toimitusjohtajan, johtoryhmän ja omistajien välillä.

– Pitää seurata yrityksen toimialan yleistä kehitystä, kilpailijoita ja kilpailutilannetta, muutoksia – teknologiaa, lainsäädäntöä. On oltava aktiivinen ja on perehdyttävä siihen, missä yrityksen bisnes menee.
Riitta Varpe korostaa, että hallituksen jäsenyys on aina luottamustyötä. Dynamiikan ja roolien on oltava kunnossa. Joukossa ei sovi olla besserwissereitä.

Hallitus on palloseinä

– Hallitus on omistajalle ja toimitusjohtajalle palloseinä, sen tärkeä tehtävä on kysyä oikeita kysymyksiä. Elämme jatkuvassa muutoksessa, hereillä pitää olla koko ajan.

– Kaikki ovat olleet hyviä ajatusten herättäjiä. Koulutuksissa fokusoidaan oikeisiin asioihin juuri hallitustyön, hallituksen jäsenten ja heidän eri rooliensa näkökulmasta. Saa tietoa hallitusjäsenen juridisesta asemasta ja vastuista, hallituksen roolista ja dynamiikasta, siitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja tietenkin osallistujien keskinäiset keskustelut ovat erittäin antoisia.

 Osaamista tarvitaan molemmin puolin

Riitta Varpe huomauttaa, että HHJ-koulutuskokonaisuus sopii tietenkin niille, joilla on aito kiinnostus hallitustyöhön.

– Mutta koulutus antaa näkökulmia myös pk-yrittäjälle, joka pohtii, olisiko riippumattomista hallituksen jäsenistä hyötyä yritykselle, mitä hallitustyöltä voi vaatia ja mitä hallituksen jäseneltä voi vaatia.

Miten toimia hallituksen esittelijänä?

Tarpeen HHJ-kurssi olisi Varpen mielestä niillekin, jotka valmistelevat asioita hallitukselle ja toimivat esittelijöinä – ylipäätään kaikille, jotka jotenkin osallistuvat hallituksen kokoustyöhön.

– HHJ-kokonaisuuteen kuuluvat täydennyskurssit ovat erinomaisia, mutta yksi uusi kurssiaihe voisi olla ”Miten valmistaudun hallituksen kokouksiin”, mikä tarkoittaa materiaalin valmisteluakin. Kun tätä osaamista kehitettäisiin, kokouksenpito tehostuisi, hallitukselle tuotaisiin valmistellut asiat ja kokouksessa keskityttäisiin olennaiseen eli strategisiin kysymyksiin ja tulevaisuuden menestyksen varmistamiseen. Toimivan hallitustyön pohjana ovat hyvin valmistellut esitykset.

HHJ-koulutuskokonaisuuden pitkä historia ja menestys kertovat kyllä paitsi koulutuksen tarpeesta, myös laadusta. Hyvä kello kauas kuuluu! Iso kiitos on annettava mainioille alustajille, keskusteluille, materiaaleille, Riitta tiivistää.