if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

kauppakamarin tehtävät

yhdessä yritysten puolesta

 

 

Kauppakamareiden toiminta perustuu Suomessa kauppakamarilakiin (878/2002). Sen mukaan kauppakamari on Keskuskauppakamarin jäsenyhteisö, jonka toiminta-alueena on Keskuskauppakamarin sille vahvistama alue.

Kauppakamarin tehtävänä on kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä toiminta-alueellaan sekä hoitaa sille säädettyjä ja määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamarin toimintaa johtaa hallitus ja sen nelijäseninen puheenjohtajisto, jotka valitaan vuosittain. Operatiivisista tehtävistä vastaa kauppakamarin henkilöstö toimitusjohtajan johdolla.

Kymenlaakson kauppakamarin keskeiset tehtävät 
  • Edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta toiminta-alueellaan Kymenlaaksossa.
  • Valvoo toiminta-alueensa elinkeinoelämän etuja sekä edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa.
  • Tekee aloitteita ja antaa viranomaisille lausuntoja elinkeinoelämää koskevissa asioissa.
  • Harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, koulutus-, neuvonta- ja tutkimustoimintaa yritystoiminnan edistämiseksi.
  • Hoitaa kauppakamarilaissa sille annetut julkiset tehtävät.