if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Nimitysvaliokunta

Sääntömääräinen syyskokous valitsee hallituksen esityksestä nimitysvaliokunnan ja sille puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella syyskokoukselle kauppakamarin muut henkilövalinnat. Nimitysvaliokunta voi myös toimia aloitteentekijänä ja lausunnonantajana elinkeinoelämän erilaisissa arvonimi-, arvomerkki-ja nimeämisasioissa.  

Nimitysvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Nimitysvaliokunnan jäseninä ovat  kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä sekä  kolme hallituksen ulkopuolelta kauppakamarin toiminnassa aktiivisesti mukana olevaa tai ollutta henkilöä. Alueellinen kattavuus huomioidaan kokoonpanossa. Valiokunnan sihteerinä toimii toimitusjohtaja.


1.1.2021 alkaen
PUHEENJOHTAJA

Juha Korhonen, Toimitusjohtaja, Kymenlaakson Osuuspankki 

JÄSENET

Tapani Kinnunen, Hallituksen puheenjohtaja, Lumon Yhtiöt 
Kirsi Lantta, Projektipäällikkö, Certified Business Coach®, Eezy Flow
Jyrki Metsola, Vice President, Cadmatic Oy
Jaana Pirtilä, Toimistopäällikkö, Kymenlaakson kauppakamari
Pekka Salmi, Huoltoliiketoiminnan päällikkö, Sulzer Pumps Finland Oy

SIHTEERI
Marika Kirjavainen, toimitusjohtaja, Kymenlaakson kauppakamari