if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Nimitysvaliokunta

Sääntömääräinen syyskokous valitsee hallituksen esityksestä nimitysvaliokunnan ja sille puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella syyskokoukselle kauppakamarin muut henkilövalinnat. Nimitysvaliokunta voi myös toimia aloitteentekijänä ja lausunnonantajana elinkeinoelämän erilaisissa arvonimi-, arvomerkki-ja nimeämisasioissa.  

Nimitysvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Nimitysvaliokunnan jäseninä ovat  kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä sekä  kolme hallituksen ulkopuolelta kauppakamarin toiminnassa aktiivisesti mukana olevaa tai ollutta henkilöä. Alueellinen kattavuus huomioidaan kokoonpanossa. Valiokunnan sihteerinä toimii toimitusjohtaja.


1.1.2023 alkaen

Puheenjohtaja

Kainiemi Mari, toimitusjohtaja, Danisco Sweeteners Oy 

Jäsenet

Karhu Merja
Korhonen Juha, toimitusjohtaja OP Kymenlaakso
Lantta Kirsi, toimitusjohtaja, Plaudite Oy
Miettinen Harri, toimitusjohtaja, Kymen Seudun Osuuskauppa
Pirtilä Jaana, toimistopäällikkö, Kymenlaakson kauppakamari

Sihteeri

Kirjavainen Marika, toimitusjohtaja, Kymenlaakson kauppakamari