if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Kansainväliset kauppakamarijärjestöt

Kauppakamarit ovat maailmanlaajuisesti arvostettuja elinkeinoelämän järjestöjä. Suomessa kauppakamarin jäsenyys on vapaaehtoista, mutta monissa maissa kuten esimerkiksi Espanjassa ja Englannissa yritykset kuuluvat aina kauppakamariin. Maailmassa on yli 12 000 kauppakamaria, jotka ovat kukin oman alueensa elinkeinoelämän asiantuntijoita.

Kansainvälinen kauppakamari ICC

Tärkeimpiä kansainvälisiä kauppakamarijärjestöjä ovat Kansainvälinen kauppakamari ICC ja sen yksiköt ympäri maailman, jotka vastaavat elinkeinoelämän kansainvälisestä yhteistyöstä niin kauppa- ja kilpailupolitiikassa, kuin vero- ja talouspolitiikassa.

Eurochambres

Eurooppalaisten kauppakamarien yhteiselin Eurochambres edistää talouskasvua ja kilpailukykyä. Sillä on jäsenenä yli 20 miljoonaa yritystä 45 eri maassa. Yrityksistä 93 prosenttia on pieniä tai keskisuuria.

Venäjän kauppa- ja teollisuuskamarit

Keskuskauppakamarin, Venäjän federaation kauppa- ja teollisuuskamarin sekä Luoteis-Venäjän kauppa- ja teollisuuskamarien yhteistyön painopisteet ovat tulli- ja logistiikkakysymyksissä, investointiedellytysten parantamisessa, yritystoiminnan eettisissä kysymyksissä sekä välimiesmenettelyssä. Lue lisää Venäjän kauppa- ja teollisuuskamareista tästä.

Itämeren maiden kauppakamarien yhdistys

Itämeren kauppakamarien yhdistys BCCA edistää alueen yritysten liiketoimintaa ja vaikuttaa kaupanesteiden vähentämiseen.

Euroarktinen kauppakamari

Euroarktinen kauppakamari EACC on Barentsin alueen kauppakamarien yhteistyöorganisaatio. EACC kokoaa keskuudestaan BBAG:n, joka edustaa alueen elinkeinoelämää Barentsin neuvoston taloustyöryhmässä. Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki on molempien organisaatioiden puheenjohtaja.

Kauppakamarit maailmalla

World Chambers Network WCN on kauppakamarien maailmanlaajuinen tietoverkko, jonka kautta tavoittaa kauppakamarit ja niiden miljoonat yritysjäsenet ympäri maailmaa.

World Chamber Federation WCF on kauppakamarien maailmanlaajuinen yhteisorganisaatio.