if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Jäsenmaksut

KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSUT 2023

Jäsenmaksut määräytyvät yrityksen liikevaihdon ja henkilökunnan lukumäärän perusteella. Jäsenmaksut on hyväksytty sääntömääräisessä syyskokouksessa 2022.

Jäsenmaksut 2023 

Kymenlaakson kauppakamarin sääntöjen mukaan jäseneksi hyväksymisestä päättää kauppakamarin hallitus. Kauppakamarin jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti kauppakamarin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai kauppakamarin kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Sääntöjen mukaan kauppakamarin jäsen on velvollinen suorittamaan kauppakamarille vuotuisen jäsenmaksun. Myös eroavan jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa eroamisvuodelta. Jos jäsenmaksua ei ole suoritettu viimeistään vuoden loppuun mennessä, kauppakamarin hallitus voi erottaa jäsenen kauppakamarista.

Jäsenenä olevien elinkeinotoimintaa harjoittavien yhteisöjen tai säätiöiden sekä yksityisten elinkeinonharjoittajien jäsenmaksu määrätään jäsenten liikevaihdon tai työntekijämäärän taikka näiden yhdistelmän perusteella. Jäseninä oleville elinkeinotoimintaa edistäville yhdistyksille ja yhteisöille ja kunnille sekä henkilöjäsenille määrätään kullekin oma jäsenmaksunsa.

Jäsenenä olevan emoyhtiön jäsenmaksu määräytyy koko konsernin Kymenlaakson alueella olevan liikevaihdon ja henkilöstömäärän perusteella. Jos emoyhtiö ja tytäryhtiö(t) ovat jäseninä erikseen, jäsenmaksu määräytyy kunkin yhtiön oman liikevaihdon ja henkilöstömäärän perusteella.

Kauppakamarin jäsen on velvollinen antamaan kauppakamarille vuosittain jäsenmaksun määräämiseksi tarvittavat tiedot.

Kymenlaakson kauppakamarin säännöt 3 § Kauppakamarin jäsenyys.