if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

4.5.2022

Kymenlaaksossa toivotaan Saimaan kanavan korjaamiseen varattujen määrärahojen siirtämistä valtatien 15 korjaamiseen

Saimaan kanavan sulkujen pidennys ei ole enää ajankohtainen liikennehanke Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Kymenlaakson kunnat, kaupungit, elinkeinoelämä, ammattikorkeakoulu, maakuntaliitto ja muut keskeiset toimijat esittävät ministeriöille, että Saimaan kanavan korjaamiseen varatut määrärahat kohdennetaan valtatien 15 parantamiseen välillä Kotka – Kouvola.


Saimaan kanavan sulkujen pidennys ei ole enää ajankohtainen liikennehanke Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Saatujen tietojen mukaan valtioneuvosto on pysäyttämässä kanavan korjaamisen valmistelut.

Kymenlaaksossa katsotaan, että hallituksen tulisi vahvistaa nyt kaikin keinoin Suomen huoltovarmuutta ja yhä tärkeämpää on sujuvoittaa maan sisäisiä yhteyksiä huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Kymenlaakson kunnat ja kaupungit, Kymenlaakson kauppakamari, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson liitto, Kymen Yrittäjät  ja Kymsote esittävät ministeriöille, että Saimaan kanavan korjaamiseen varatut määrärahat kohdennettaisiin tilanteen muuttuessa valtatien 15 parantamiseen välillä Kotka – Kouvola. Yhteinen tahtotila sen lähettämiselle oli voimakas ja Kymenlaakson kauppakamarin toimesta laadittu vetoomus saatiin valmisteltua nopealla aikataululla toimijoiden hyvällä yhteistyöllä. 

Vetoomuksen allekirjoittajat painottavat, että valtatie 15 on tärkeä väylä huoltovarmuuden näkökulmasta, kulkeehan sitä pitkin HaminaKotkan satamasta Itä- ja Pohjois-Suomeen merkittävät määrät kaupan tavaraa ja teollisuuden raaka-aineita.

Teollisuuden investointien saamiseksi Kymenlaaksoon on muuttuneessa tilanteessa kiinnitettävä erityistä huomiota tiestöön. Väylien tulee olla priimakunnossa, jotta saamme maakuntaan edelleen teollisia investointeja ja lisää yrityksiä korvaamaan menetettyä idän kauppaa. Vireillä olevien akkumateriaaliteollisuuden sekä muiden Kymenlaaksoon suunnitteilla olevien merkittävien investointien kotiuttamiseksi tulee Kymenlaakson tieväylien ja -infran olla kilpailukykyisiä. 

Valtatie 15 sisältyy Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti Väyläviraston investointiohjelmaan 2023-2030 ja on priorisoitu siinä maan kuuden tärkeimmän tieväylän listalle. Valtatie 15 on Kaakkois-Suomen liikennestrategian listauksessa tiehankkeiden ykkössijalla.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mukaan valtatie 15:n parantamisen kustannusarvio on 130 miljoonaa euroa (MAKU 130, 2015=100). Saimaan kanavan sulkujen pidentämiseen tarkoitettu määräraha oli 96 miljoonaa euroa.

Valtatie 15 on myös vilkas työ- ja opiskelijamatkojen väylä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saavuttamiseen käytetty väylä. Tien korjaaminen on koko valtakunnan etu.

Vetoomus

Valtatie 15 _ Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hankekortti