if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

2.5.2022

Kauppakamari antoi lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2023-2030

Kauppakamarit: Valtion infrainvestointiohjelma hyvin tehty, mutta rahoitus jää kauas tarpeista


Väylävirasto on laatinut valtion väyläverkon investointiohjelman vuosille 2023–2030 osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoa. Keskuskauppakamarin mukaan investointiohjelma ansaitsee ison kiitoksen selkeydestä ohjelman lähtökohdille ja valmisteluperiaatteille, mutta sellaisenaan ohjelma ei vastaa tarpeisiin. 

 - Talouskehyksen raamittama investointiohjelma ei pysty vastaamaan siihen muutokseen, joka liikennesektorilla on käynnissä. Liikenteen päästövähennystavoitteet ja Suomen logistisen sijainnin muutos on huomioitava paremmin, toteaa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood

Investointiohjelman lausuntoaika päättyi 2.5. Kymenlaakson kauppakamari jätti investointiohjelmaluonnoksesta lausunnon Väylävirastolle määräaikaan mennessä. Kauppakamarin näkemyksen mukaan investointiohjelman rahalliset resurssit eivät kohtaa lähellekään tarpeita.  

- On hyvä, että suunnittelua tehdään parlamentaarisesti ja pitkäjänteisesti. Hyvä tavoite kuitenkin romuttuu investointimäärärahojen vähyyteen. Investointihankkeiden tarpeellisuus on tunnistettu ja priorisointi on tehty, mutta hankkeita ei saada toteutukseen puuttuvan rahoituksen vuoksi, sanoo Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen.

Samoilla linjoilla on Keskuskauppakamari.
 
- Tarvitaan kaikkiin liikennemuotoihin osoitettujen määrärahojen huomattavaa nostoa tai uusia rahoitusmalleja rahoituspohjan täyttämiseksi. Tämä on erityisen ajankohtaista nyt, sanoo Wood. 

Venäjän hyökkäyssodan myötä myös Suomen logistinen sijainti on muutoksen kourissa. Venäjän ilmatilan sulkeminen, konttiliikenteen ongelmat sekä kohonneet energian hinnat vaikuttavat suoraan kuljetuskustannuksiin. Woodin mukaan liikennehankkeet tukevat alueellista saavutettavuutta ja lisäävät investointeja Suomeen.  
 
- Näillä tekijöillä on myös merkittävä vaikutus kuljetusten toiminta- ja huoltovarmuuteen ja viime kädessä siihen, mikä on Suomen logistinen sijainti ja sen strategien tulevaisuus idän ja lännen solmukohdassa. Suomessa on pidettävä huolta siitä, että suhteellinen logistinen sijaintimme ja sen strateginen hyödyntäminen eivät karkaa yhä kauemmas maailman markkinoilta kohoavien energiahintojen ja rapautuvien yhteyksien myötä, toteaa Wood. 

Väylävirasto pyysi avoimella lausuntopyynnöllä vuosittain päivitettävästä investointiohjelmasta lausuntoja, joiden kautta tulee esille sidosryhmien tietoa ja näkökulmia investointiohjelmaan liittyen.Tästä on kyse

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 –suunnitelman, toimeenpanoa.

Investointiohjelmassa esitetään lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrahankkeet, jonka talouskehyksen määrittelee Liikenne12-suunnitelma.

Vuosia 2023-2030 koskeva investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Väyläverkon investointiohjelma sisältää kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita.