31.7.2019

Suhdannebarometri heinäkuussa: Yrityksissä tavanomaista suotuisampi kesä.

Kymenlaakson yritykset arvioivat suhdannetilanteen pysyneen suotuisana alkukesän ajan. Tilanne oli normaalia parempi viidesosalla vastaajista. Tuotantomäärät ja henkilöstön rekrytoinnit olivat hienoisessa kasvussa. Tuotannon kasvun esteistä yleisin oli kysynnän vaimeus, samaan aikaan oli myös rekrytointiongelmia. Lähikuukausien suhdanneodotukset sen sijaan ovat tummentuneet hieman alkukesällä. Tiedot ilmenevät Elinkeinoelämän Keskusliiton ja Kymenlaakson kauppakamarin keskiviikkona julkaisemasta Suhdannebarometristä.


Kymenlaakson yritykset arvioivat suhdannetilanteen pysyneen suotuisana alkukesän 2019 aikana. Ajantasaista suhdannetilannetta mittaava saldoluku oli heinäkuussa 13, kun saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa 10. Heinäkuussa tilanne oli normaalia parempi viidesosalla vastaajista ja 7 % arvioi suhdannetilanteen vaisuksi.

Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat tummentuneet hieman alkukesällä. Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli -9 (huhtikuussa -3). Suhdanteiden ennakoi kohentuvan 4 % vastaajista ja 13 % odotti heikkenemistä. Ennallaan tilanne pysynee 83 %:lla vastaajista. Kymenlaaksolaisyritysten suhdannenäkymät ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto- ja myyntimäärät kasvoivat aavistuksen verran huhti-kesäkuussa. Tuotannon arvioidaan lisääntyvän hivenen myös kesän lopulla ja syksyn alussa. Henkilökuntaa palkattiin hieman lisää toisella vuosineljänneksellä ja myös kolmatta neljännestä koskevat odotukset ovat varovaisen myönteiset.

Kysynnän heikkous oli heinäkuussa yleisin kapeikkotekijä 30 %:n osuudella (huhtikuussa 32 %). Ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa oli heinäkuussa vaikeuksia 25 %:lla alueen vastaajista (huhtikuussa 33 %).

Tuotantokustannusten arvioidaan nousseen viime kuukausina melko yleisesti. Kannattavuus on kuitenkin pysynyt vuoden takaista parempana.

Suhdannebarometrin aineistot löytyvät sivulta: www.kymenlaaksonkauppakamari.fi/vaikuttaminen 

SUHDANNEBAROMETRIN AINEISTOT 

Tutkimus tehtiin Kymenlaakson kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli 53, joissa on henkilökuntaa yhteensä 6792 henkeä.
Heinäkuussa tilanne oli normaalia parempi viidesosalla vastaajista, 73% arvioi tilanteen olevan normaali ja 7% arvioi suhdannetilanteen vaisuksi.
- Jouko Kangasniemi, Elinkeinoelämän Keskusliitto