2.5.2019

Suhdannebarometri: Yritysten tilanne kohentunut alkuvuoden aikana

EK:n suhdannebarometri

Kymenlaakson teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden yritysten suhdannetilanne kohentui alkuvuoden aikana hieman. Tuotantomäärät ovat pysyneet lähes ennallaan. Henkilökuntaa lisättiin kausivaihtelu huomioon ottaen alkuvuodesta, mutta ammattityövoimapula on melko yleistä. Suhdanteiden arvioidaan hiipuvan aavistuksen verran kesän lähestyessä.


Kymenlaakson teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden yritysten suhdannetilanne kohentui alkuvuoden aikana hieman. Tuotantomäärät ovat pysyneet lähes ennallaan.  Henkilökuntaa lisättiin kausivaihtelu huomioon ottaen alkuvuodesta, mutta ammattityövoimapula on melko yleistä. Suhdanteiden arvioidaan hiipuvan aavistuksen verran kesän lähestyessä.

Kymenlaakson teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden yritysten suhdannetilannearviot kohentuivat vuoden 2019 alussa. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli huhtikuussa 10, kun vastaava saldoluku oli tammikuisessa tiedustelussa -2.

Suhdanteiden ennakoidaan heikkenevän aavistuksen verran kevään ja alkukesän aikana. Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli -3 (tammikuussa -2), sillä 11 % vastaajista arvioi suhdanteiden olevan hiipumassa ja 8 % odotti suhdanteiden pikaista kohentumista. Ennallaan suhdanteet säilynevät 81 %:lla alueen vastaajista. Kymenlaaksolaisyritysten lähikuukausien suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät likimain ennallaan tammi-maaliskuun aikana. Tuotannon ennakoidaan vilkastuvan hieman toisella vuosineljänneksellä. Henkilökunnan määrä kasvoi kasivaihtelu huomioon ottaen hieman vuoden 2019 alkukuukausina. Kesän lähestyessä työvoima säilynee kausitekijät huomioon ottaen ennallaan.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa oli huhtikuussa ongelmia 33 %:lla alueen vastaajista (tammikuussa 24 %). Kysynnän heikkous haittasi toimintaa 32 %:lla (tammikuussa 29 %) alueen yrityksistä.

Kannattavuus parani vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä lievästi vuoden takaisesta. Kannattavuus kohentunee hieman myös toisen neljänneksen aikana.

SUHDANNEBAROMETRIN AINEISTOT 

Tutkimus tehtiin Kymenlaakson kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli 64, joilla on henkilökuntaa yhteensä 8093 henkeä.