if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

17.10.2022

Yritykset työllistäneet ukrainalaispakolaisia vasta vähän - halua on, mutta ei keinoja tavoittaa heitä

Kauppakamarikysely

Ukrainalaisia pakolaisia on työllistetty Suomessa toistaiseksi vähän. Vain kahdeksan prosenttia yrityksistä on työllistänyt ukrainalaispakolaisia, mutta noin 20 prosenttia on harkinnut asiaa.


Kyselyyn vastanneista yrityksistä kahdeksan prosenttia on työllistänyt sotaa paenneita ukrainalaisia. 87 prosenttia heistä arvioi kokemusta työllistämisestä positiiviseksi tai erittäin positiiviseksi. Vain kaksi prosenttia vastaajista on arvioinut kokemusta negatiiviseksi.

Ukrainalaispakolaisten työllistämistä on harkinnut 16 prosenttia Kymenlaakson vastaajista. 75 prosenttia kertoi, ettei työllistäminen ole juuri nyt ajankohtaista.

Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Mikko Valtosen mukaan suomalaisyrityksiltä löytyy selkeää halukkuutta työllistää sotaa paenneita ihmisiä, mutta yhtenä rekrytoinnin haasteena on se, etteivät yritykset tiedä, miten voisivat heitä tavoittaa.

”Yritykset tarvitsevat selkeää tietoa ja tukea pakolaisten työllistämiseksi. Halua löytyy, mutta esteenä voi olla kielimuuri tai yksinkertaisesti se, että yritykset eivät tiedä, mistä voisivat löytää ukrainalaisia, joiden osaaminen vastaisi yrityksen tarpeita. Tähän kohtaanto-ongelmaan tarvitaan apua kolmannen sektorin toimijoilta ja viranomaisilta”, Valtonen sanoo.

Valtosen mielestä on erittäin rohkaiseva tieto, että lähes kaikilla ukrainalaispakolaisia työllistäneillä yrityksillä on positiivisia kokemuksia prosessista ja työntekijöistä.

”Ukrainalaisten joukossa on hyvin monenlaisia osaajia korkeakoulutetuista vähemmän kouluttautuneisiin ja heillä on halua päästä kiinni mahdollisimman normaaliin arkeen sodan jaloista. Suomessa kärsitään valtavasta osaajapulasta ja työllistämällä ukrainalaisia voimme auttaa sotaa pakenevia, mutta samalla saada osaavia ja motivoituneita työntekijöitä yritystemme palkkalistoille”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen.

Sota vähentänyt lähitulevaisuuden rekrytointitarpeita osalla yrityksiä

84 prosenttia kauppakamarien kyselyyn vastanneista Kymenlaaksossa toimivista yrityksistä kertoo, ettei Venäjän hyökkäyssodalla tai sen vaikutuksilla yleiseen suhdannetilanteeseen ole ollut yritykselle henkilöstövaikutuksia. Ainoastaan neljä prosenttia vastanneista on joutunut lomauttamaan työntekijöitä ja vain neljä prosenttia on joutunut irtisanomaan työntekijöitä.

Kyselyn mukaan sodalla tai sodan vaikutuksilla yleiseen suhdannetilanteeseen on ollut osin lähitulevaisuuden rekrytointitarpeita vähentävä vaikutus. 29 prosenttia Kymenlaakson vastaajista kertoo rekrytointitarpeiden vähentyneen ja 62 prosenttia kertoo, ettei vaikutuksia rekrytointitarpeeseen ole ollut lainkaan.

Ainoastaan viisi prosenttia vastanneista arvioi sodan ja sen vaikutusten kasvattaneen rekrytointitarvetta.

”Tulosten perusteella voidaan todeta, että sodasta ei ole aiheutunut merkittäviä henkilöstövaikutuksia suomalaisille yrityksille. Suurimmat vaikeudet yrityksillä liittyvät pulaan osaavasta työvoimasta, josta kärsii jopa 70 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä”, sanoo Valtonen.

Kauppakamarien kysely tehtiin 20.-23.9.2022. Kyselyyn vastasi 1780 kauppakamarien jäsenyritystä eri toimialoilta ja eri puolelta Suomea.
”Yritykset tarvitsevat tietoa, mistä löytävät Ukrainan pakolaisia, joiden osaaminen vastaisi yrityksen tarpeita. Tähän kohtaanto-ongelmaan tarvitaan apua kolmannen sektorin toimijoilta ja viranomaisilta, Mikko Valtonen, Keskuskauppakamari.