if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

8.6.2022

Löysin vaihto -seminaari juhlisti Kymenlaakson metsäteollisuuden 150 vuoden taivalta katse tulevaisuudessa

Kymenlaakson metsäteollisuuden syntymisen ihmettä juhlittiin Kymenlaakson kauppakamarin järjestämässä Löysin vaihto -seminaarissa 7.6.. Tilaisuus pidettiin entisessä tehdasrakennuksessa samalla alueella, jolla sijaitsi Kymin Oy:n ensimmäinen puuhiomo ja paperitehdas.


Seminaarin ensimmäisessä puheenvuorossa kulttuurineuvos Eero Niinikoski kuljetti kuulijoita pitkin Kymijokivartta yläjuoksulta Verlasta läpi Kuusankosken ja Ankkapurhan kosken alajuoksulle Kotkaan, jonne Hans Gutzeit merkkivuonna 1872 perusti oman puuhiomonsa.  

Stora Enson Suomen maajohtaja Seppo Parvi nosti esityksessään esille tehtaiden prosessien ja tekniikan kehitystä. Tänä päivänä kartonkirullan valmistukseen tarvitaan puolet vähemmän puuta kuin 1960-luvulla, vaikka tuote on yhtä luja ja jämäkkä kuin ennenkin. 150 vuotta sitten tukista sahattiin pelkästään lankkua ja lautaa ja loppuosa puunrungosta ennen 1920-lukua hyödynnettiin lähinnä haloiksi. Tänä päivänä Kotkan Sunilassa jopa puun ligniini voidaan hyödyntää pitkälle, jopa grafiitin korvaajaksi sähköautojen akkuihin.

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju kehotti muita toimialoja seuraamaan metsäteollisuuden esimerkkiä:

- Metsäteollisuus on Suomen menestyksen avaintekijä, ja kaikkein tärkein toimiala, mistä saamme työtä ja toimeentuloa Suomeen. Kun katsotaan eri toimialojen liikevaihtoa, niin metsäsektorin tuotteista jää eniten arvonlisää Suomeen, noin 70-80 prosenttia per tuote. Se on eniten mitä millään toimialalla. Verrokkina vaikkapa öljysektori, jonka tuotteista jää arvonlisää 14 prosenttia. Mitä enemmän metsäsektorin tuotteita saadaan kehitettyä, sitä paremmin se sataa koko Suomen laariin.

Tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen kävi läpi tulevaisuuden megatrendejä kuten ilmastonmuutos, väestönkasvu ja väestörakenteen muutos, kaupungistuminen ja digitalisaatio.

Seminaarin pitopaikalla Kuusankoskella sai 150 vuotta alkunsa kaksi puuhiomoa; länsirannalla eli silloisen Iitin puolella Carl Robert Mannerheimin perustama Kuusankoski-yhtiö ja silloisella itärannalla, Valkealan puolella Axel Wahrenin perustama Kymin Oy:n puuhiomo. Näiden ja muutaman muun alueen sahan ja puuhiomon yhdistymisestä syntyneestä yrityksestä on kasvanut vuosikymmenien varrella globaali metsäyhtiö UPM. Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Pesonen nivoi esityksessään yhteen vanhaa ja tulevaa. Uusi mielenkiintoinen kohde ovat biomedikaalit, joiden tuotekehittelytyön Pesonen kuvasi olevan vasta aluillaan oleva taimi, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen. 

Parhaillaan UPM:llä on meneillään myös  750 miljoonan euron investointihanke Saksassa biokemikaalitehtaaseen, Rotterdamin biojalostamon suunnittelu sekä Uruguayssa Paso de los Torosin sellutehtaan rakennus.

Puhetta puusta -paneelissa toimittaja Jari Korkki kutsui lavalle kansanedustaja Jari Lepän, Sitran johtaja Mari Pantsarin, MM Kotkamillsin tehtaanjohtaja Päivi Suutarin ja MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietolan. Keskustelu liikkui tulikuumissa aiheissa EU:n metsien käyttöä tulevassa määrittävässä regulaatiossa, hiilinieluissa, Venäjän puun korvattavuudessa ja tulevaisuuden näkymissä. 

Lisää Löysin vaihto -seminaarin tapahtumista ja puheenvuoroista sekä kuvasatoa tilaisuudesta on kauppakamarin seuraavassa Uutiskirjeessä 21.6.

Juhlaseminaari toteutettiin yhteistyössä kauppakamarin teollisuusvaliokunnan, Kotkan ja Kouvolan kaupunkien, Kymenlaakson liiton, Konvertian ja MM Kotkamillsin sekä Stora Enson ja UPM:n paikallistehtaiden kanssa.

Lisää kuvia seminaarit-sivulla

 

 

 

 
DSC 0221 kopio

Iloisia juhlavieraita Pato Klubilla, vasemmalla Stora Enso Sunilan tehtaanjohtaja Timo Tidenberg, UPM Kymin tehdasintegraatin johtaja Jyri Kylmälä sekä Kymin tehtaiden eläkkeellä oleva tehtaanjohtaja Markku Laaksonen.

DSC 0180 kopio

MM Kotkamillsin tehtaanjohtaja Päivi Suutari oli mukana juhlaseminaarin Puhetta puusta -paneelissa.

DSC 0200 kopio

Kymenlaakson metsäteollisuuden syntyhistoriaa 150 vuotta sitten esitteli kulttuurineuvos Eero Niinikoski. 

Lue myös muista medioista metsäteollisuuden 150-juhlaseminaariin liittyviä artikkeleita:

Kouvolan Sanomat  7.6.: 150-vuotias metsäteollisuus jännittää tulevaa

Kymen Sanomat 7.6.150-vuotias metsäteollisuus jännittää tulevaa

Kouvolan Sanomat 8.6.UPM:n Jussi Pesonen ei kadu pitkää lakkotaistelua – Yhtiö ei hakenut säästöä vaan ketteryyttä kasvun takaamiseksi

Yle Kymenlaakso 8.6.Metsäteollisuus vaurastutti koko Kymenlaakson, kunnes alkoi tehtaiden alasajo – nyt puheet "auringonlaskun alasta" tulisi lopettaa, sanoo Etla

Yle Kymenlaakso 7.6. Aki Kangasharju alueuutisissa

Maaseudun Tulevaisuus 8.6. Leppä: EU ei voi tukeutua ilmastotavoitteissa pelkkiin hiilinieluihin ‒ ”Tavoitteet ovat hyviä, mutta tapa, jolla ne toteutetaan, ei tule onnistumaan

Etelä-Saimaa: UPM:n Jussi Pesonen ei kadu pitkää lakkotaistelua - Yhtiö ei hakenut säästöä vaan ketteryyttä kasvun takaamiseksi

Keskisuomalainen: UPM:n Jussi Pesonen ei kadu pitkää lakkotaistelua - Yhtiö ei hakenut säästöä vaan ketteryyttä kasvun takaamiseksi