if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

24.8.2021

85 prosenttia Kymenlaakson yrityksistä kannattaa koronapassia

Kymenlaakson kauppakamarin jäsenkysely:

Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyritysten selvä enemmistö, 85 prosenttia vastaajista, haluaa koronapassin käyttöön. Lähes puolet (48 %) vastanneista arvioi, että koronapassista olisi hyötyä omalle liiketoiminnalle. Koronapassin ohella erittäin tärkeänä pidetään rokotustahdin tehostamista ja laajaa rokotuskattavuutta.


Kymenlaakson kauppakamarin kyselyyn vastanneet näkevät koronapassilla olevan laajoja vaikutuksia:

"Vaikkei koronapassista olisi omassa toiminnassa lähtökohtaisesti hyötyä tai haittaa, olisi koronapassi laajassa mittakaavassa turvallisuutta ja vakautta tuova.”
"Pystyisimme ehkäisemään koronan leviämistä, kustannukset pienenisivät ja työskentely helpottuisi.”
"Passi kannustaisi henkilöstöä ottamaan rokotteet, kun passin avulla pystyy osallistumaan muihin yhteiskunnan tapahtumiin.”
"Sillä voi olla kansakunnan terveystilanteen kautta vaikutus yleiseen taloudelliseen suhdanteeseen ja toimeliaisuuteen.
"Kansainvälisen kaupan vapautuminen.”
"Rajoituksista ja varotoimenpiteistä voitaisiin luopua.”

Vastaajat näkevät koronapassilla olevan myönteisiä vaikutuksia muun muassa matkailualalle.

"Koronapassi mahdollistaa aiempaa paremmin matkustamisen, erityisesti ulkomaille.”
"Matkailijat uskaltaisivat liikkua rohkeammin.”
"Liikkuvuus rajojen yli olisi helpompaa ja turvallisempaa. Todennäköisesti myös Suomessa asiakaskäynnit helpottuisivat.”

Vastauksissa koronapassista nähdään olevan hyötyä erityisesti tapahtumatuotantoalalle. Tilaisuuksien järjestämisen avautuminen täysimittaisesti vaikuttaisi välillisesti muidenkin toimialojen yrityksiin.

"Olisi urheilutapahtumia, konsertteja, teatteriesityksiä, joihin voisi kuljettaa tilausliikenteen busseilla asiakkaita - kaikkien liikevaihto kasvaisi.”
"Hyöty kohdistuisi lähinnä asiakkaisiini eli ravintoloihin ja ohjelmanjärjestäjiin ja sitä kautta toisi lisää liikevaihtoa yritykseeni.”
"Helpottaa bisneksen tekemistä, urakoitsijoiden käyttöä ja vierailijoiden käyntiä.”
"Yritystapahtumiin osallistuminen olisi turvallisempaa, eikä tulisi peruutuksia.”
"Voisimme järjestää erilaisia tilaisuuksia ilman henkilörajoituksia.”

Teollisuus- ja rakennusyritykset näkevät koronapassin helpottavan työntekijöiden liikkuvuutta ja työolosuhteiden organisointia.

"Ulkomaalaisten ja kotimaisten työntekijöiden saaminen asennustehtäviin on nyt todella haastavaa karanteenien ja asiakkaiden kovien karanteenien ja vaatimusten takia. Passilla saataisiin ainakin selvemmäksi tätä käytäntöä ja vältettäisiin turhaa karanteenia.”
"Projektien, investointien ja kunnossapitotöiden suunnittelu paranisi ja niitä voitaisiin tehdä terveysturvallisesti.”
"Selventäisi sekavaa tilannetta mm. isoissa asennusseisokeissa tehtailla.”
"Ulkopuolisen työvoiman hallinta olisi helpompaa, jos testaamisen lisäksi käytössä olisi koronapassi.”

15 prosenttia vastasi, että koronapassista ei olisi hyötyä heidän liiketoiminnalleen. Koronapassia ei koettu tarpeelliseksi yrityksissä, joilla ei ole vähittäismyyntiä, etenkin jos henkilöstö oli jo kahteen kertaan rokotettu. Myöskään yrityksissä, joissa asiakastapaamiset ovat pääasiassa kahdenvälisiä ja turvatoimet ovat helposti toteutettavissa, ei koronapassia pidetä tarpeellisena. Osa vastaajista aprikoi koronapassin puuttuvan yksilönvapauteen. Pyyhkeitä saivat erityisesti koronatiedotus ja viranomaisten poukkoilevat toimet. Rajamaakuntana esille nousi myös Venäjän rajan aiheuttamat riskit. Vastauksissa toivottiin pakollisia koronatestejä Venäjältä saapuville tai koronapassia maahantulijoilta.
Koronapassin ohella vastaajat toivovat rokotustahdin tehostamista ja laajan rokotuskattavuuden saavuttamista.

"Rokotteen saaminen nopeasti ja helposti esim. walk-in -paikoissa ja kouluissa. ”
"Rokotuskattavuus pikapikaa kuntoon ja sitten kaikki auki.”
"Rokotukset helpommin saataviksi, ehdottomasti työterveys mukaan, rokotuksia ilman ajanvarausta.”
"Rokotustahdin tehostaminen. Tiedottamisen tehostaminen, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että rokotus hyödyttää koko yhteiskuntaa.”
"Valistusta ja rokotustahdin kiihdyttämistä”
"Pikatestit käyttöön, jotta tuloksia saisi nopeammin.”
"Maskien käyttö kaikissa sisätiloissa pakolliseksi.”
"Koulut pidettävä auki ja järki rajoituksiin tilan koon ja luonteen mukaan, jos rajoituksille on tarve jatkossa. 10 henkilöä ulkostadionilla on aika hölmö juttu sekä teatterit kiinni kokonaan.”
"Kotitestit joka kotiin. Mallia Saksasta, Tanskasta, Briteistä yms. missä osataan tehdä rohkeita ja nopeita päätöksiä.”

Vastaajat kehottivat kääntämään katseet myös tulevaisuuteen.

"Ihmisten yleiseen vointiin ja mielenterveyteen panostaminen pitäisi aloittaa. ”
"Nyt olisi ruvettava jo korjaamaan rajoitusten aiheuttamia haittoja ja lyhentämään hoitojonoja.” Niistä tulee vielä isommat haitat kuin koronasta, jos suuntaa ei muuteta.”
"Tulisi varautua etukäteen kolmanteen rokoteannokseen ei jälkijättöisesti.”

Koronapassikysely oli avoinna 10.-13.8.2021 Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksille. Kyselyyn vastasi 110 hlöä, N=22%. Lähes puolet vastanneista oli alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä, 31% työllistää 10-50 hlöä ja yli sadan työntekijän yrityksiä oli 13% vastaajista. Toimialoista eniten vastauksia tuli palvelualojen yrityksiltä (20%), seuraavaksi teollisuus 12,7% osuudella, tukku- ja vähittäiskaupan yritykset 10%, metalli ja konepaja 6,4%, kuljetus ja varastointi 5,5%, samoin rakennusala 5,5%.
Mitä muita toimenpiteitä pitäisit tärkeänä koronaepidemian taltuttamiseksi?

"Rokotteen saaminen nopeasti ja helposti esim. walk-in -paikoissa ja kouluissa.”
"Rokotuskattavuus pikapikaa kuntoon ja sitten kaikki auki.”
"Rokotukset helpommin saataviksi, ehdottomasti työterveys mukaan, rokotuksia ilman ajanvarausta.”
"Rokotustahdin tehostaminen. Tiedottamisen tehostaminen, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että rokotus hyödyttää koko yhteiskuntaa.”
"Valistusta ja rokotustahdin kiihdyttämistä”
"Pikatestit käyttöön, jotta tuloksia saisi nopeammin.”
"Maskien käyttö kaikissa sisätiloissa pakolliseksi.”
"Koulut pidettävä auki ja järki rajoituksiin tilan koon ja luonteen mukaan, jos rajoituksille on tarve jatkossa. 10 henkilöä ulkostadionilla on aika hölmö juttu sekä teatterit kiinni kokonaan.”
"Kotitestit joka kotiin. Mallia Saksasta, Tanskasta, Briteistä yms. missä osataan tehdä rohkeita ja nopeita päätöksiä.”

Yritysten vastauksia kauppakamarin koronapassia koskevassa kyselyssä.