if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Yrityksen ulkopuoliset hallituksen jäsenet tuovat lisäarvoa hallitustyöskentelyyn

 • 28.6.2021

PK-yritysten hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita todennäköisimmin niissä yrityksissä, joiden hallituksissa on yrityksen ulkopuolisia jäseniä. Hallitukset, joissa on ns. ulkopuolisia eli riippumattomia jäseniä, tuovat myös selvästi enemmän lisäarvoa...

Sanna Gango Korkeakouluyhdistyksen toiminnanjohtajaksi

 • 22.6.2021

Yhdistyksen tavoitteena edistää yliopistotason tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa maakunnassa.

Kymenlaaksoon odotetaan vilkasta matkailukesää

 • 21.6.2021

”Tuore TNS Kantarin gallup kertoo, että 33% suomalaisista aikoo tehdä tänä kesänä kotimaan matkan, 24% yöpyy hotellissa ja 50% käyttää kesäl...

Työvoiman saatavuus tärkeimpiä tekijöitä pandemian jälkeisessä kasvussa

 • 21.6.2021

Yritykset toivovat uusien kuntapoliitikkojen panostavan kunnissa ja kaupungeissa erityisesti osaavan työvoiman saatavuuteen sekä yritysten j...

Kuulumisia valiokuntien kesäkokouksista

 • 18.6.2021

Kauppakamarin neljän valiokunnan jäsenet kokoontuivat kesäkuussa.

Yrittäjä, varmista kassan riittävyys kesällä

 • 17.6.2021

Kuinka yrittäjän kannattaa varautua siihen, että tuottoja ei tule juurikaan yritysten loma-ajalta, mutta palkat lomakorvauksineen ja verot o...

Henkilökunnan sitouttaminen henkilöstöannin avulla

 • 17.6.2021

Työnantaja voi sitouttaa työntekijöitä esimerkiksi tarjoamalla näille mahdollisuuden merkitä työnantajayhtiön osakkeita huomattavasti alle k...

Viisi vinkkiä kuntapäättäjille yritysmyönteisen kunnan rakentamiseksi

 • 15.6.2021

Kuntavaalien lopputulos osoittaa, että kansalaiset haluavat valtuustoihin päättäjiksi ihmisiä, jotka ymmärtävät vastuullisen, yritysmyönteis...

Kustannustukea voi hakea 23.6. asti

 • 14.6.2021

Kaikki yritykset, jotka täyttävät tuen saamisen edellytykset ja hakevat tukea Valtiokonttorista 23.6. klo 16.15 mennessä, tulevat tukea saam...Kymenlaaksoon rekisteröityjen yritysten verojalanjälki on 755 miljoonaa euroa

 • 1.6.2021

Kymenlaaksolaisten yritysten kerryttämä verojalanjälki on ka...Kuntatalous on vaalien tärkein kysymys

 • 25.5.2021

Tulevien luottamushenkilöiden työpöydillä tulevat seuraavan ...


Insinöörit, lääkärit, kirjanpitäjät ja myyjät – teitä tarvitaan. Tervetuloa Kymenlaaksoon.

 • 24.5.2021

Osaajapula koettelee edelleen laajasti eri toimialoja Kymenl...


Mikä tulevia kuntapäättäjiä odottaa?

 • 21.5.2021

Kysyimme kokeneilta kuntapäättäjiltä, mitkä ovat akuuteimmat...Aineeton omaisuus kasvun vauhdittajana

 • 21.5.2021

Aineeton omaisuus linkittyy tuotteiden ja palvelujen kehittä...


Työhönpaluu lomautuksen päättyessä

 • 21.5.2021

Menettely lomautuksen päättämisessä riippuu siitä, onko loma...Elpymispaketti tuo vauhtia Suomen taloudelle

 • 7.5.2021

Suomikin häviää, jos EU:n elpymistoimet epäonnistuvat tai me...